Vybraný příspěvek

Dopady 4. AML směrnice EU na sektor pojišťovnictví

V následujícím období bych se rád věnoval trochu vážněji souvislostem mezi novou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne ...

pátek 1. listopadu 2013

Neznalost "pseudozákonodárce" neomlouvá

Je to už pár desítek měsíců, co jsem na svém webu publikoval svůj právní názor na to, jaké a pro koho mohou být závazné letecké předpisy, jako reakci na pokusy ÚCL vydat národní legislativní předpis omezující letecké modely.
Situace je od té doby stále stejná, ÚCL si nadále upravuje text a publikuje další verze sporného Doplňku X k leteckému předpisu L2, a to bez ohledu na rozsah svého zákonného zmocnění správního úřadu, který je součástí státní moci výkonné.
Výklad zmocnění ÚCL vydávat letecké předpisy stanoveného zákonem o civilním letectví jsem konzultoval a tu dobu s řadou právníků, včetně těch, kteří se letecké legislativě přímo věnují v rámci své advokátní praxe. Vždy jsem dostal obsahově stejnou odpověď, kterou bych si dovolil interpretovat sovy jednoho z nich, že "ÚCL je pouze tlumočníkem, který zajistí překlad příslušného Annexu ICAO, ověří jeho kompatibilitu s českým právem a v rozsahu, kde s ním nekoliduje se pak stává jakousi hlásnou troubou pro vytroubení v ČR závazného obsahu pro leteckým zákonem stanovený omezený okruh osob.".
I na základě těchto informací se Klub leteckých modelářů ČR, který je součástí Svazu modelářů ČR, snaží od ÚCL získat jasnou odpověď, proč postupují tak, jak postupují. Je až s podivem, že po tak dlouhé době, je jejich odpověď stále stejná, což vyplývá i z textu posledního zápisu z jednání předsednictva KLeM ČR, kde hned na úvodní stránce stojí toto:
"... K dotazu proč jsou modely do 20ti kg zahrnuty do závazné regulace v rozporu s platnou legislativou, jsme byli odkázáni na odpovědné Ministerstvo dopravy ČR, neboť ÚCL neřeší rozpory mezi leteckými předpisy a platnou legislativou.
V obdobném kontextu byla odpověď na dotaz jaký zákon (předpis) zakazuje provozovat model v dohledu v prostoru E (výše než 300m) v oblastech, které nespadají pod žádná omezení. ..."

Nabízí se tedy otázky, proč máme v ČR úřad, který by měl fungovat jako samostatný správce civilního letectví, ale který veřejně přiznává, že nezná rozsah svých kompetencí? Vždyť už to, že se snaží vydávat podle jejich názoru pro všechny občany ČR závazný právní předpis upravující létání modelů letadel, které mu zákonodárce nesvěřil, je porušení Ústavou stanovené dělby moci, kterou lze považovat za svévoli správního úřadu. Má poté cenu, aby takový úřad vůbec v ČR existoval, když zaměstnává osoby, které neznají ani základní principy fungování našeho státu? Proč si vůbec máme platit z našich daní provoz takového úřadu, který se chová jako mentálně postižená osoba, které je tolerováno, na základě jejího postižení, že neumí posoudit dopady svého počínání?

Žádné komentáře:

Okomentovat